Wybierz z naszej oferty obóz, na który chcesz zapisać dziecko.

Odszukaj odpowieni obóz zgłoszeniowy na naszej stronie.
Kliknij przycisk “Zapisz się” – pojawi się nowa strona z formularzem zgłoszeniowym.

Wypełnij uważnie formularz, podając wszystkie wymagane dane. Po wypełnieniu, kliknij przycisk “PRZEŚLIJ”.

Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail przyjdzie automatyczne potwierdzenie złożenia formularza.

Jeśli do 24 godzin taki mail nie dojdzie, należy nam to zgłosić: 798 491 054 (Mateusz Hrynkiewicz) lub mateuszhrynkiewicz94@gmail.com

Do kilku dni organizator prześle na podanego maila najważniejsze informacje odnośnie obozu, jak również komplet dokumentów do wypełnienia. Po otrzymaniu maila przejdź do kroku 6-go.

a) wydrukuj umowę
b) wypełnij i podpisz umowę
c) zeskanuj wypełnioną umowę
d) prześlij zeskanowaną umowę na adres info@bemol.pl (najlepiej w formacie jpg lub pdf)

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania skanu lub dobrego zdjęcia prześlij wypełnioną umowę pocztą tradycyjną na adres:
BEMOL Music & Travel Jerzy Skoczylas, ul. Krzemowa 31, 32-087 Garlica Murowana
LUB dostarcz osobiście.

Przelej zaliczkę za obóz w wysokoći 200 zł na podane W UMOWIE konto bankowe.

UWAGA!

Do 7 dni od otrzymania dokumentów należy wpłacić zaliczkę oraz odesłać podpisaną umowę. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych w terminie, uczestnik zostaje automatycznie wykreślony z listy.

a) wydrukuj wszystkie 3 strony karty uczestnika (może być dwustronnie),

b) wypełnij kartę uczestnika:

– Punkt 1, 2 i 4 wypełnia RODZIC,
– Punkt 3 wypełnia WYCHOWAWCA KLASY,
– Na 3 stronie (regulamin) muszą znaleźć się dwa podpisy RODZICA i dwa podpisy UCZESTNIKA.

c) tak wypełnione 3 strony karty uczestnika należy zszyć lub włożyć do koszulki,

d) przygotowaną kartę uczestnika należy oddać podczas ZEBRANIA RODZICÓW.

W przypadku nieobecności na zabraniu kartę należy przekazać osobiście organizatorowi lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: BEMOL Music & Travel, ul. Krzemowa 31, 32-087 Garlica Murowana. W takim przypadku kartę należy dostarczyć PRZED zebraniem z rodzicami.

Prosimy NIE przesyłać kart drogą mailową.
Dostarczenie KARTY UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa dziecka w obozie/kolonii.

W wyznaczonym przez organizatora terminie przelej pozostałą kwotę (cena obozu minus kwota zaliczki). Płatności można dokonać najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Zebranie z rodzicami odbywa się przed wakacjami (czerwiec) i przed feriami (styczeń/luty – w przypadku zimowisk). Obecność na zebraniu jest obowiązkowa, będą tam poruszane ważne kwestie dotyczące każdego z obozów. Będzie można zadać pytania organizatorowi, poznać wychowawców i dopełnić formalności.

Termin i miejsce zebrania będą podane w późniejszym terminie na naszej stronie oraz przesłane w osobnym mailu.

Ostatnim krokiem jest przywiezienie dziecka na miejsce zbiórki i rozpoczęcie jego pierwszej lub kolejnej PRZYGODY Z BEMOLEM 🙂

Miejsce zbiórki podane jest na zebraniu oraz wysyłane na maila przed rozpoczęciem obozu.

Dodatkowe ustalenia i informacje

  • organizator nie odlicza kosztów przejazdu w przypadku własnego dowozu dziecka na teren obozu,
  • prośby dotyczące zakwaterowania uczestników w pokojach są przez nas brane pod uwagę, jednak to ostateczna liczba uczestników i warunki lokalowe decydują o finalnym rozmieszczeniu,
  • w przypadku gdy dziecko wymaga specjalnego żywienia w trakcie kolonii bardzo prosimy o bezpośrednie poinformowanie organizatora.