Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jerzy Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: BEMOL Music&Travel Jerzy Skoczylas („Administrator”).

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. W dowolnym momencie masz również prawo cofnąć zgodę na wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz zawsze żądać od Administratora dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo skargi do organu nadzorczego.

Prosimy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Regulaminie Serwisu, w tym dot. celów przetwarzania, okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W celu zawarcia i należytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usług turystycznych pobieramy od Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby zgłaszającej rezerwację oraz dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, numeru pesel, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), tj. jako dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Wyżej opisane dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, a to w szczególności ze względu na ciążące na nas obowiązki z zakresu prawa podatkowego. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane opisane powyżej mogą zostać przez nas przekazane do podmiotów współpracujących w zakresie obsługi księgowej i prawnej, jak również do organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności organy podatkowe, organy nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi turystyczne).Wszelkie inne dane osobowe, poza opisanymi wyżej, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane mają być przetwarzane i wyłącznie w celu i zakresie w tej zgodzie opisanym. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ale cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili możliwy jest dostęp do danych osobowych oraz ich sprostowanie, usunięcie oraz ograniczenie przetwarzania. Możliwe jest też wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądanie przeniesienia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@bemol.pl


Stosowanie plików COOKIES

Nasz serwis bemol.pl używa „plików cookies” w celach statystycznych i aby zwiększyć Państwa wygodę poruszania się po stronach Serwisu. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane do urządzenia, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową bemol.pl. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, długość życia pliku i wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień jest jednoznaczny z akceptacją polityki dotyczącej cookies Serwisu bemol.pl